Tworzenie rozwiązań inżyneryjnych


Rozwiązania techniczne opracowywane przez BTS-ENGINEERING skierowane są na zmniejszenie wydatków i zużycia energii, poprawę wskażników technologicznych zakładów przemysłu spożywczego, zwiększenie zdolności produkcyjnej w wyniku czego wzrasta efektywność produkcyjna.

Zapewniamy pełny zakres usług technicznych dla każdego działu w zakładzie przemysłowym.