Projektowanie

> Projektowanie

Dysponując wykwalifikowaną kadrą możemy zaoferować następujące usługi projektowania:

 • nowoczesnych kotłowni na różne rodzaje paliwa z całkowitą automatyzacją;
 • nowoczesnych kotłowni na różne rodzaje paliwa z całkowitą automatyzacją;
 • inżynieria produkcji, opartych na technologii fermentacji z cykłem całkowitej obróbki produktu;
 • automatyczne systemy kontroli i sterowania maszyn i urządzeń, cykłów technologicznych i obiektów przemysłowych w całości

Opracowaliśmy około 100 różnych projektów na Ukrainie i za granicą.

Uczęstniczyliśmy w wielu ciekawych oraz imponujących projektach, miedzy innymi:

 • przyportowy zakład produkcji bioetanolu kompanii UAB NORDETANOLIS w Klajpedzie (Litwa);
 • Ciepłownia o mocy 1,5 MW w osiedlu typu miejskiego Kociubyńskie rejonu kijowsko-światoszyńskiego;
 • kotłownia hali produkcji potraw gotowych mrożonych OOO „Strana Wkusa” („Kraina smaku”) o mocy 1,0 MW;
 • centralny węzeł ciepłowniczy o mocy 9,6 MW w Równym;
 • systemy obiegu wody dla wielu zakładów produkcji alkocholu na Ukrainie;
 • systemy automatycznej kontroli i korekcji stężenia środka odkażającego dla wodociągów i kanalizacji przedsiębiorstw Ukrainy, Rosji i Mółdawii.

Na dzień dzisiejszy projektujemy::

 • kotłowni OOO „T-Styl” w Równym
 • energooszczędna instalacja destylacji i rektyfikacji o wydajności 10.000 dal na dobę
 • oddział niskotemperaturowego kleikowania surowca dla zaklładu produkcji alkoholu o wydajności 10.000 dal na dobę
 • projekt budowy instalacji oczyszczających
 

Projekt 3D zakładu Firma BTS-ENGINEERING wykonuje projektowanie fabryk

 

Система оборотного водоснабжения
Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование заводов
Проектирование установки микрофильтрации с керамическими мембранами
Система оборотного водоснабжения
Cхемы помещения оборотного водоснабжения
Проектирование установки микрофильтрации с керамическими мембранами

System recyklingu wody

Schemat pomieszczenia zwrotnego obiegu wody

Projektowanie instalacji mikrofiltracji z membranami ceramicznymi

 

Projektowanie i przebudowa kotłowni
Firma BTS-ENGINEERING wykonuje projektowanie i przebudowę kotłowni

Firma BTS-ENGINEERING projektuje kotły na każdy rodzaj paliwa - gaz naturalny i skroplony, paliwo płynne, drewno, węgiel itp. Wybór paliwa wynika z wielu czynników - specyfiki i lokalizacji obiektu, zamierzonego trybu działania, dostępności różnych rodzajów paliwa.

Obliczenia instalacji kotłowych są przeprowadzane po szczegółowej inspekcji obiektu, z uwzględnieniem wszystkich czynników: życzeń klienta, charakterystyki obiektu i wymogów bezpieczeństwa kotłowni.

Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование и реконструкция котельных
foto3
foto4

Adaptacja warsztatu artykułów konsumpcyjnych na kotłownię o mocy zainstalowanej 10.0 t pary na godzinę (ulica Fabryczna, 12w, Równe)