Projektowanie


Usługi Вихревые расходомеры опросный лист Projektowanie

Dysponując wykwalifikowaną kadrą możemy zaoferować następujące usługi projektowania:

  • nowoczesnych kotłowni na różne rodzaje paliwa z całkowitą automatyzacją;
  • automatyzowanych centralnych i indywidualnych węzlów ciepłowniczych z regulacją pogodową;
  • inżynieria produkcji, opartych na technologii fermentacji z cykłem całkowitej obróbki produktu;
  • automatyczne systemy kontroli i sterowania maszyn i urządzeń, cykłów technologicznych i obiektów przemysłowych w całości

Opracowaliśmy około 100 różnych projektów na Ukrainie i za granicą.

Uczęstniczyliśmy w wielu ciekawych oraz imponujących projektach, miedzy innymi:
  -  przyportowy zakład produkcji bioetanolu kompanii UAB NORDETANOLIS w Klajpedzie (Litwa);
  -  Ciepłownia o mocy 1,5 MW w osiedlu typu miejskiego Kociubyńskie rejonu kijowsko-światoszyńskiego;
  -  kotłownia hali produkcji potraw gotowych mrożonych OOO „Strana Wkusa” („Kraina smaku”) o mocy 1,0 MW;
  -  centralny węzeł ciepłowniczy o mocy 9,6 MW w Równym;
  -  systemy obiegu wody dla wielu zakładów produkcji alkocholu na Ukrainie;
  -  systemy automatycznej kontroli i korekcji  stężenia środka odkażającego dla wodociągów i kanalizacji przedsiębiorstw Ukrainy, Rosji i Mółdawii.

Na dzień dzisiejszy projektujemy:

  • kotłowni OOO „T-Styl” w Równym
  • energooszczędna instalacja destylacji i rektyfikacji o wydajności 10.000 dal na dobę
  • oddział niskotemperaturowego kleikowania surowca dla zaklładu produkcji alkoholu o wydajności 10.000 dal na dobę
  • projekt budowy instalacji oczyszczających
 

3D-проектирование заводов
Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование заводов

 
Система оборотного водоснабжения Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование заводов Проектирование  установки микрофильтрации с керамическими мембранами

Система оборотного водоснабжения
Cхемы помещения оборотного водоснабжения Проектирование  установки микрофильтрации с керамическими мембранами
Система оборотного водоснабжения Cхемы помещения оборотного водоснабжения
Проектирование установки микрофильтрации с керамическими мембранами

 

Проектирование и реконструкция котельных
Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование и реконструкция котельных

 

Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование котельных на любых видах топлива - природный и сжиженный газ, жидкое топливо, древесина, уголь и т.д. Выбор топлива обусловлен целым рядом факторов - спецификой и расположением объекта, предполагаемым режимом эксплуатации, доступностью различных видов топлива.

Расчет котельных установок производится после детальной инспекции объекта с учетом всех факторов: пожеланий клиента, особенностей объекта, требований по безопасности котельных.

Компания БТС-ИНЖИНИРИНГ осуществляет проектирование и реконструкция котельных

foto3

foto4

Adaptacja warsztatu artykułów konsumpcyjnych na kotłownię o mocy zainstalowanej  10.0 t pary na godzinę (ulica Fabryczna, 12w, Równe)