Aktualności

Переработка послеспиртовой барды

01.01.1970 03:01
ДП «БТС-ИНЖИНИРИНГ» осуществляет строительство под ключ отделений по …

Комплексная переработка зерна кукурузы

01.01.1970 03:01
ДП «БТС-ИНЖИНИРИНГ» осуществляет строительство под ключ …

Wskażniki jakościowe etanolu

01.01.1970 03:01
Wskażniki jakościowe etanolu, który jest produkowany w zakładzie produkcji bioetanolu AB BIOFUTURE, Republika …

Projekt BIOFUTURE

01.01.1970 03:01
Установка …

Instalacja mikrofiltracji z membranami ceramicznymi

01.01.1970 03:01
Instalacja procesu mikrofiltracji do rozdzielania oraz zagęszczenia wody odwarowej o wydajności przyjmowania odcieku 22.5 …

Колонное оборудование

01.01.1970 03:01
до монтажа колонного оборудования после монтажа колонного …

11 sierpnia 2008 roku

01.01.1970 03:01
Dyrektor GP Nemirowskej fabryki spyrytusu P.W. Soldatenkow Wyrażam podziękowanie OOO DP „BTS-INŻYNIRYNG” za naukowo …

Kolumna koniecznego oczyszczania

01.01.1970 03:01
Dostarczona kolumna koniecznego oczyszczania na GP Maryliwska fabryka spyrytusu.