Pierścienie SEPRING® -C


Перекрестно-седловидные кольца SEPRING® -C

Wysokoefektywne wypełnienie usypowe nowej generacji.

Przedstawia wysokie wskażniki wydajności oraz skuteczności.

Dane techniczne pierścieni SEPRING® -C


Typ Wielkość nominalna
Powierzchnia właściwa Objętość swobodna
mm inch m²/m³ ft²/ft³ %
16 16 5/8 300 91.5 97
25 25 1 180 54.9 97
38 38 1-1/2 115 35.1 98
50 50 2 90 27.5 98
63 63 2-1/2 70 21.4 98
75 75 3 55 16.8 98