Siódełka plastikowe RING -S


Пластиковые кольца RING -S

 Siódełka plastikowe RING -S

Typ Wielkość nominalna Powierzchnia właściwa Objętość swobodna
mm inch m²/m³ ft²/ft³ %
1 25 1 206 62.8 90
2 50 2 108 32.9 93
3 76 3 88 26.8 94