Wysokoefektywna półka MDV


Półka MDV® jest wieloprzepływową półką i zapewnia wysoką efektywność procesów rektyfikacji i absorpcji, które odznaczają się wysokim obciążeniem cieczą. W porównaniu do zwykłych półek wieloprzepływowych, ta ulepszona konstrukcja półki podwyższa wydajność kolumny nie mniej niż na 25%.

Główne zalety:

  • Ulepszona półka, która mieści 2 albo więcej przelewów (rur przelewowych)
  • Równoległe strumienie cieczy z jednakową długością i obciążeniem przelewów w różnych strefach barbotażu
  • Wysoka efektywność wymiany masy z powodu równomiernego rozpływu cieczy na szerokości półki (na klasycznycznych półkach jest obecny nierównomierny rozpływ cieczy)
  • W odróżnieniu od 4 i 5-przepływowych półek, hydrauliczne obciążenie przelewu może być obniżone. Takie warunki podwyższają wydajność półki, szczególnie w warunkach wysokiego obciążenia cieczą.

Dziedziny zastosowania:

  • Usuwanie siarkowodoru i dwutlenku węgla z gazu ziemnego
  • Odwodornienie propanu
  • Sekwestracja dwutlenku węgla
  • Odzyskiwanie rozpuszczalników
  • Rozdzielanie C2 i C3


Wpływ obciążenia na wydajność półki