Półki zaworowe EDV (ADV)


Półki zaworowe są powszechnie stosowane w petrochemicznym i spirytusowym przemyśle. Półki takiego rodzaju wykorzystują w systemach próżniowych oraz w warunkach wysokiego obciążenie cieczą w czasie pracy. Do zalet półek zaworowych zalicza się wysoki współczynik  przenikania masy, prosta konstrukcja i niski koszt wykonania.

Wysokoefektywne półki zaworowe ADV nowego typu powstały w oparciu o klasyczne półki zaworowe i ucharakteryzowane są optymalizowaną strukturą zaworu i półki, zwiększeniem wydajności i efektywności produkcyjnej jak również większą elastycznością.

EDV Valve

EDV Valve Tray

EDV Valve Tray

Zawór ADVTM  Półka zaworowa ADVTM

Główne cechy:

 • Zawór nieobrotowy z daszkami
 • Aktywne połączenie elementów półki “Quick-Connect” (szybkie połączenie)
 • Bełkotka (barboter) na wejściu
 • Zmodernizowany przelew

Główne zalety:

 • Zwiększenie wydajności o 40% (i więcej)
 • Poprawa efektywności separacji (rozdzielania) o 10-20%
 • Zmniejszenie spadku ciśnienia o >10%
 • Większa elastyczność (o 30-50%)
 • Łatwy montaż i użytkowanie

Dziedziny zastosowania:

Przemysł petrochemiczny
● Destylacja surowej ropy naftowej
● Instalacja fluidalnego krakingu katalicznego (FCC)
● Wydobywanie i rozdzielanie lotnych węglowodorów
● Hydrorafinacja
● Koksowanie opóżnione
● Odsiarczanie
● Odzysk siarki
● Reforming i oddzielanie pozostałosci aromatycznych
● Instalacja etylenu
● Instalacja styrenu
● Produkcja bezwodnika ftalowego
● Instalacje do produkcji MTBE
● Instalacje do produkcji butadienu
● Instalacje do produkcji izoprenu
● Dehydrogenacja (odwodornienie) węglowodorów lotnych
Węglochemia i inne przemysły chemiczne
● Gazyfikacja węgla
● Przetwórstwo węgla na węglowodory ciekłe
● Instalacje do produkcji metanolu
● Instalacja procesu Rektisol
● Przeróbka metanolu w olefiny
● Instalacja produkcji kwasu octowego i eterów
● Instalacja produkcji oczyszczonego kwasu tereftalowego
● Instalacja produkcji akrylonitrylu
● Produkcja tlenku propylenu
● Instalacja glikolu butylenowego
●Instalacja produkcji butanonu
● Instalacja produkcji glikolu etylenowy
● Usuwanie siarkowodoru i dwutlenku węgla z gazu ziemnego
● Instalacja produkcji poliesterów
● Chemia lekkiej syntezy organicznej
Ochrona środowiska
● Odzyskiwanie rozpuszczalników
● Oczyszczanie ścieków
● Oczyszczanie gazów odlotowych


1. Zawór nieobrotowy z daszkami

Górne daszki (płytki) zaworu zapewniają bardziej równoleglą i cienką dyspersje pary, która pomaga zwiększyć efektywność. Zawór  zabezpieczony przed obracaniem i wypadaniem, które może się wydarzyć za umowy zużycia nóg zaworu.

Non-revolving Valve with Top Canopies

2. Aktywne połączenie elementów półki “Quick-Connect” (szybkie połączenie)

Opatentowane aktywne połączenie elementów półki “Quick-Connect” (szybkie połączenie) pozwala szybko i lekko zamocować półkę w kolumnie, wyklucza obecność nieaktywnych chęści powierzchni półki, które charakterystyczne są dla innych półek. Takie połączenie zapewni bardziej „aktywną strefe” półki.

“Quick-Connect” Active Tray Joint

 

3. Bełkotka (barboter) na wejściu

Półka ADV® jest wyposażona w unikatową bełkotkę na wejściu. Barboter stymuluje wytwarzanie piany około strefy wpustowej aktywnych paneli. On pomaga zmniejszyć a nawet wykluczyć gradient hydrauliczny na półce oraz zapewnić równomierny rozpływ piany na całej aktywnej powierzchni półki. W wyniku tego zwiększa się wydajność półki jak również jej elastyczność eksploatacyjna.

EDV

4. Zmodernizowany przelew

Zmodernizowany przelew nie pozwala na zastój cieczy na półce i zapewnia gęstą pianę oraz równomierne przenikanie cieczy na całej powierzchni przy barbotażu. Ukierunkowany strumień nie pozwala zanieczyszczeniom zatrzymywać się na półce i przedłuża czas użytkowania kolumny.

New-design Downcomer


Heat Patterns

Термограммы

Термограммы

Термограммы

 

ADV® Tray List

EDV® Valve Tray (EDV®) 1. ADV® Valve Tray (ADV®)
 • Floating round valve with top canopies for fine dispersion
 • High efficiency, capacity, and operating flexibility
 • For wider operating flexibility, Heavy ADV® valve (ADV®-H ) can be used together with ADV®
     
EDV® Rectangular Valve Tray (EDV®-R) 2. ADV® Rectangular Valve Tray (ADV®-R)
 • Floating rectangular valve with top canopies for fine dispersion
 • Directional ADV®-R valve (ADV®-RD) can be used in conjunction with ADV®-R for directional flow promotion using a directional valve leg
 • For more flexible operation, heavy ADV®-R valve (ADV®-RH ) can be used together with ADV®-R
     
EDV® Fixed Valve Tray (EDV®-F) 3. ADV® Fixed Valve Tray (ADV®-F)
 • Fixed valve tray with three top canopies for fine dispersion
 • More flexible and efficient than a conventional sieve tray
 • Adapts to fouling and coking system
 • Non-top (ADV®-F0) or one-top (ADV®-F1) canopy is available for different operational needs
     
EDV® Rectangular Fixed Valve Tray (EDV®-FR) 4. ADV® Rectangular Fixed Valve Tray (ADV®-FR)
 • Fixed valve tray with three top canopies for fine dispersion
 • More flexible and efficient than a conventional sieve tray
 • Adapts to fouling and coking system
 • One top canopy (ADV®-FR1) is available for different operational needs
     
EDV® Combinatorial Valve Tray (EDV®-C) 5. ADV® Combinatorial Valve Tray (ADV®-C)
 • Combinatorial valve with a fixed round valve as the base valve and a floating round valve as the top valve
 • Top valves close in the case of low vapor loading. This allows the tray operate more flexibly
 • Combines the advantages of a fixed valve tray and a floating valve tray. It is flexible and has high mass-transfer efficiency
 • Adapts to fouling and coking system
     
EDV® Rectangular Combinatorial Valve Tray (EDV®-CR) 6. ADV® Rectangular Combinatorial Valve Tray (ADV®-CR)
 • Combinatorial valve with a fixed trapezoidal valve as the base valve and a floating rectangular valve as the top valve
 • Top valves close in the case of low vapor loading. This allows the tray to operate more flexibly
 • Combines the advantages of a fixed valve tray and a floating valve tray, It is flexible and has high mass-transfer efficiency
 • Adapts to fouling and coking system
     
Scalloped EDV® Valve Tray (EDV®-S) 7. Scalloped ADV® Valve Tray (ADV®-S)
 • Floating round valve with scalloped lace and top canopies
 • Vapor jets from side scalloped lace and top canopies for fine dispersion and to reduce pressure drop
 • The valve hole of ADV®-S is smaller than that of a conventional valve. This makes ADV®-S especially suitable for low-vapor scenarios where high efficiency is required
 • With an ADV®-SH round heavy valve, a Scalloped ADV® valve tray operates higher capacity and flexibility
     
EDV® Mini Valve Tray (EDV®-M) 8. ADV® Mini Valve Tray (ADV®-M)
 • Floating Mini round valve
 • The Valve hole is smaller than that of an ADV®-S valve
 • Adaptable to scenarios where there is very low vapor and high efficiency is required
     
EDV® Mini Rectangular Valve Tray (EDV®-MR) 9. ADV® Mini Rectangular Valve Tray (ADV®-MR)
 • Floating Mini rectangular valve
 • The valve hole is smaller than that of a conventional valve
 • Adaptable to scenarios where there is very low vapor and high efficiency is required

Download Catalog (363 Kb) for more information about ADV Valve Trays