Ruszt (półka) podtrzymująca wypełnienie


IV. Podpory dla nasadek (PST)

4.1 Podpory dla nasadek strukturalnych (PST-S)

Grid Type Packing Support (PST-S01)

A. Podpora dla nasadek kratowych (PST-S01)

Model PST-S01 to podpora kratowa zamontowana na spawanych wspornikach. Charakteryzuje się dużą sekcją przepustowości (około 97% wolnej powierzchni) dla przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia.

Grid Type Packing Support for Small Column (PST-S02)

B. Podpora dla nasadek kratowych dla kolumn o małej średnicy (PST-S02)

Model PST-S02 to podpora kratowa zamontowana na pionowym pierścieniu wsporczym w aparacie kolumnowym o małej średnicy. Charakteryzuje się dużą sekcją przepustowości (około 97% wolnej powierzchni) dla przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia.

4.2 Płyty do wtrysku gazu do dyszy zbiorczej (PST-R)

Hump Type Packing Support (PST-R01)

A. Podpora nasadki płyty falistej (PST-R01)

Model PST-R01 stanowi podporę dla nasadki wykonanej z płyty falistej, która umożliwia przechodzenie gazu i cieczy przez jej ściany pod kątem. Charakteryzuje się dużym przekrojem przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia. Ponadto zapobiega wyciekom z nasadki zbiorczej.

Corrugated Plate Type Packing Support (PST-R02)

B. Podpora nasadki płyt falistych (PST-R02)

Model PST-R02 jest podporą dla nasadki z falistej płyty, która umożliwia przechodzenie gazu i cieczy przez falistą płytę pod kątem. Charakteryzuje się dużym przekrojem przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia.

Subway Grating Type Support (PST-R03)

C. Podpora dwuwarstwowa typu siatkowego (PST-R03)

Model PST-R03 to podpora typu siatkowego, która ma górną warstwę siatki, aby uniknąć wycieków z podpory zbiorczej.

Grid type packing support (PST-R04)

D. Podpora typu siatkowego (PST-R04)

Model PST-R04 to podpora typu kratowego, który ma górną warstwę siatki, aby uniknąć wycieków z podpory zbiorczej. Używany w kolumnach o małych średnicach.