Rozdzielacz cieczy (dystrybutory/redystrybutory)


Rozdzielacz cieczy (dystrybutory/redystrybutory)

1.1 Żłobkowany dozownik cieczy (LDT – T)

 Желобчатый распределитель с улучшенными отбойными перегородками  (LDT-T01)

A.Żłobkowany rozdzielacz z ulepszonymi przegrodami ogrodzeniowymi (LDT-T01)

Otwory w ścianach bocznych, z jednej lub dwóch stron. LDT-T01 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T01R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

Желобчатый распределитель  с поперечными трубками (LDT-T02)

B.Żłobkowany rozdzielacz z rurami krzyżowymi (LDT-T02)

Otwory w ścianach bocznych, z jednej lub dwóch stron. LDT-T02 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T02R) lub z oddzielnym kolektorem cieczy.

Желобчатый распределитель с отверстиями в несущих пластинах (LDT-T03)

C.Żłobkowany rozdzielacz z otworami w płytkach łożyskowych (LDT-T03)

LDT-T03 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T03R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

Желобчатый распределитель с оросительными трубками и тройной системой распределения (LDT-T04)

D.Żłobkowany rozdzielacz z rurami irygacyjnymi i potrójnym systemem dystrybucji (LDT-T04)

Używany z bardzo małymi przepływami cieczy.
LDT-T04 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T04R) lub z oddzielnym kolektorem cieczy.

Желобчатый распределитель  с затворами (LDT-T05)

E.Dozownik żłobkowany z zamknięciami (LDT-T05)

Ma nacięcia w kształcie litery V lub otwory w ścianach bocznych; stosowany w systemach z intensywnymi opadami atmosferycznymi. LDT-T05 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T05R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

 
 
 

1.2 Dystrybutor / redystrybutor kanału (LDT-C)

Channel Distributor with Base Orifices (LDT-C01)

A.Rozdzielacz kanałowy z otworami w płytkach łożyskowych (LDT-C01)

Główne rynny i rynny obwodowe są połączone, aby zapewnić jednolity przepływ krzyżowy i zmniejszyć wysokość kolumny.

Channel Redistributor with Base Orifices (LDT-C01R)

A-1. Rozdzielacz kanałowy z otworami w płytkach łożyskowych (LDT-C01R)

LDT-C01R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy.

Pokrywa pomiędzy kanałami obwodowymi i uszczelką ścienną może gromadzić i rozprowadzać płyn pochodzący z górnych płyt, jak również tworzyć kanały dla pary.

Channel Distributor with Lateral Tubes (LDT-C02)

B. Rozdzielacz kanałowy z rurami krzyżowymi (LDT-C02)

LDT-C02 jest jednostopniowym rozdzielaczem, który zapewnia łatwy przepływ płynu przez boczne rury.

Główne rynny i rynny obwodowe są połączone, aby zapewnić jednolity przepływ krzyżowy i zmniejszyć wysokość kolumny.

Channel Redistributor with lateral tubes (LDT-C02R)

B-1. Dystrybutor kanałowy z rurami krzyżowymi (LDT-C02R)

LDT-C02R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy.

Pokrywa pomiędzy kanałami obwodowymi i uszczelką ścienną może gromadzić i rozprowadzać płyn pochodzący z górnych płyt, jak również tworzyć kanały dla pary.

Integral Channel Distributor with Base Orifices (LDT-C03)

C. Jednoczęściowy rozdzielacz kanałów z otworami w płytach nośnych (LDT-C03)

Główne rynny i rynny obwodowe są połączone, aby zapewnić jednolity przepływ zwrotny.

Model LDT-C03 może być stosowany jako redystrybutor między warstwami (Model LDT-C03R), i w małych kolumnach zwykle jest instalowany razem z kolektorem cieczy typu LCT-V.

Integral Channel Distributor with Lateral Tubes (LDT-C04)

D. Jednoczęściowy rozdzielacz kanałów z rurami krzyżowymi (LDT-C04)

Model LDT-C04 może być używany jako redystrybutor między warstwami.

(Model LDT-C04R) oraz w małych kolumnach jest zwykle instalowany razem z kolektorem cieczy typu LCT-V.

 Channel Distributor with Weirs (LDT-C05)

E. Rozdzielacz kanałowy z bramkami (LDT-C05)

Przelewy w kształcie litery V w ścianach bocznych, stosowane w systemach z intensywnym formowaniem opadów.

Model LDT-T05 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T05R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

 

1.3 Dystrybutor płaski / redystrybutor (LDT-D)

Deck Distributor with Rectangular Risers (Bottom Orifices) (LDT-D01)

A. Dozownik powierzchniowy z prostokątnymi płytkami (otwory w dół) (LDT-D01)

Otwory znajdują się na dolnej płycie, na której znajdują się prostokątne szklanki do gazu.

Deck Redistributor with Rectangular Risers (Base Orifices) (LDT-D01R)

A-1. Powierzchniowy redystrybutor z prostokątnymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-D01R)

Model LDT-D01R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Deck Distributor with Round Risers (Base Orifices) (LDT-D02)

B. Powierzchniowy dozownik z okrągłymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-D02)

Otwory znajdują się na dolnej płycie, na której znajdują się okrągłe szklanki do gazu.

Deck Redistributor with Round Risers (Base Orifices) (LDT-D02R)

B-1. Płaski dozownik z okrągłymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-D02R)

Model LDT-D02R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Deck Distributor with Rectangular Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-D03)

C. Płaski dozownik z prostokątnymi kubkami (boczne otwory i rury irygacyjne) (LDT-D03)

Model LDT-D03 jest używany z dużym zakresem regulacji obciążenia. Otwory znajdują się na kubkach gazowych naprzeciwko rur irygacyjnych.

Deck Redistributor with Rectangular Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-D03R)

C-1. Powerzchniowy redystrybutor z kubkami prostokątnymi (otwory boczne i rury nawadniające) (LDT-D03R)

Model LDT-D03R jest używany z dużym zakresem regulacji obciążenia. Może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Deck Distributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-D04)

D. Płaski dozownik z okrągłymi kubkami (boczne otwory i rurki do nawadniania) (LDT-D04)

Otwory znajdują się na rurach irygacyjnych.

Deck Redistributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes ) (LDT-D04R)

D-1. Powerzchniowy redystrybutor z kubkami prostokątnymi (otwory boczne i rury nawadniające) (LDT-D04R)

Model LDT-D04R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Dispersed Phase Distributor with Rectangular Risers and Packing Support (LDT-D05)

E. Rozdzielacz fazy rozproszonej z prostokątnymi kubkami i podporą do dyszy (LDT-D05)

Otwory znajdują się na płycie nośnej, wyposażonej w prostokątne szklanki do fazy ciągłej. Model LDT-D05 jest powszechnie stosowany w kolumnie ekstrakcyjnej.

 
 
 

1.4 Dystrybutor / redystrybutor w kształcie kubka (LDT-P)

Pan Distributor with Round Risers (Base Orifices) (LDT-P01)

A. Dozownik w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P01)

Otwory znajdują się na płycie nośnej, na której są umieszczone okrągłe szklanki do fazy dyspersji. LDT-D05 jest zwykle stosowany w kolumnie ekstrakcyjnej.

Pan Redistributor with Round Risers (Base Orifice ) (LDT-P01R)

A-1. Redystrybutor w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P01R)

Model LDT-P01R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodny z dystrybutorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with Rectangular Risers (Base Orifices) (LDT-P02)

B. Dozownik w kształcie kubka z prostokątnymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P02)

Otwory znajdują się w dolnej części kubka, wyposażone w prostokątne szklanki do gazu. Aby uniknąć przecieków, możliwe jest utworzenie przejścia dla przepływu cieczy między szklankami gazowymi a wewnętrzną ścianą kubka.

Pan Redistributor with Rectangular Risers (Base Orifices) (LDT-P02R)

B-1. Redystrybutor w kształcie kubka z prostokątnymi szklankami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P02R).

Model LDT-P02R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodny z kolektorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P03)

C. Dozownik w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rurki irygacyjne) (LDT-P03)

Otwory znajdują się na rurach irygacyjnych. Aby uniknąć przecieków, możliwe jest utworzenie przejścia dla przepływu cieczy między kubkami gazowymi a wewnętrzną ścianą kubka.

Pan Redistributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P03R)

C-1. Redystrybutor w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rury irygacyjne) (LDT-P03R)

Model LDT-P03R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodne z kolektorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with Rectangular Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P04)

D. Dozownik w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rurki irygacyjne) (LDT-P04)

Otwory znajdują się na ścianach szklanek dla gazów pionowo do rur irygacyjnych. Aby uniknąć przecieków, możliwe jest utworzenie przejścia dla przepływu cieczy między kubkami gazowymi a wewnętrzną ścianą misy.

Pan Redistributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P04R)

D-1. Redystrybutor w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rurki irygacyjne) (LDT-P04R)

Model LDT-P04R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodny z kolektorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with V-notched Risers (LDT-P05)

E. Dozownik w kształcie kubka z szklankami z przelewami w kształcie litery V (LDT-P05)

Model LDT-P05 jest stosowany w systemach o wysokim poziomie zanieczyszczenia. Przez szklanki z przelewem w kształcie litery V przechodzi zarówno ciecz jak i gaz.

 
 
 

1.5 Rozdzielacz rurkowego typu (LDT-PP)

Lateral Pipe with Orifices (LDT-PP01)

A. Rurociąg dystrybucyjny z otworami (LDT-PP01)

Model LDT-PP01 jest często stosowany w podawaniu cieczy pod ciśnieniem.

Spider Pipe with Orifices (LDT-PP02)

B. Rurociąg pajękopodobny dystrybucyjny z otworami (LDT-PP02)

Model LDT-PP02 jest często stosowany w przypadku podaniu cieczy pod ciśnieniem. Możliwa jest istnienie dużej ilości wylotów z otworami. Model LDT-PP02 jest zwykle stosowany do rozproszonego rozkładu faz w kolumnie ekstrakcyjnej.

Annular Pipe with Orifices (LDT-PP03)

C. Rurociąg dystrybucyjny w kształcie pierścienia z otworami (LDT-PP03)

Model DT-PP03 jest często używany pod ciśnieniem. Otwory znajdują się poniżej rurociągu w kształcie pierścienia.

Tubular Distributor (LDT-PP04)

D. Dystrybutor rurowy (LDT-PP04)

Najpierw ciecz wpada do rurowego pudełka, z którego jest rozprowadzana do wychodzących rur. Ciecz przechodzi przez otwory w rurach.

Quadrate Pipe Distributor (LDT-PP05)

E. Prostokątny dozownik rurowy (LDT-PP05)

Model LDT-PP05 jest powszechnie stosowany w procesach ekstrakcji.

 
 
 

1.6 Dozownik rozpylacza (LDT-S)

Spray Nozzle Distributor (LDT-S01)

A. Dozownik rozpylacza (LDT-S01)

Model LDT-S01 to dozownik rurowy z opadającymi rurkami i rozpylaczami.

Shower Pipe Distributor (LDT-S02)

B. Dystrybutor prysznicowy (LDT-S02)

Model LDT-S02 to rozdzielacz rurowy wyposażony w pojedynczą rurę prysznicową.

 
 

1.7 Redystrybutor (LDT-W)

Wall Wiper Liquid Re-Distributor (LDT-W01R)

A. Redystrybutor (LDT-W01R)

Model LDT-W01R jest używany między warstwami nasadki jako redystrybutor w kolumnach o małej średnicy.