Ruszt oporowy (nośny) dla wypełnień

III. Kraty zaciskowe (HD)

3.1 Kraty zaciskowe dla nasypowej nasadki (HD-R)

Hold Down Grid for Radom Packing (Attached to the Column) (HD-R01)

A. Kraty zaciskowe dla nasypowej nasadki (HD-R01)

HD-R01 jest rodzajem kratownicy ogranicznika warstwy nasadki, który jest zamontowany do korpusu urządzenia kolumny.

Hold Down Grid for Random Packing Assembled with Liquid Distributor (HD-R02)

B. Kratka zaciskowa dla nasadek zbiorczych, zamontowana na dystrybutorze cieczy (HD-R02)

HD-R02 jest kratowym ogranicznikiem warstwy nasadki, który jest zamontowany na dozowniku cieczy.

Hold Down Grid for Radom Packing for A Small Column (HD-R03)

C. Kratka dociskowa dla nasadek zbiorczych dla urządzenia kolumny o małej średnicy (HD-R03)

HD-R03 jest rodzajem kratownicy ogranicznika warstwy nasadki, który jest zamontowany na dystrybutorze cieczy lub przymocowany do korpusu aparatu kolumnowego.

3.2 Kratki ciśnieniowe do nasadek konstrukcyjnych (HD-S)

Hold Down Grid Conjunct with Liquid Distributor or Attached to the Column (HD-S01)

A. Kratka dociskowa zamontowana na dystrybutorze cieczy lub przymocowana do korpusu kolumny (HD-S01)

HD-S01 to krata typu ogranicznika warstwy nasadki, która jest zamontowana na rozdzielaczu cieczy lub przymocowana do korpusu aparatu kolumnowego.

Structured Packing Hold Down Grid with Liquid Distributor Support (HD-S02)

B. Krata dociskowa dla nasadki strukturalnej, z możliwością instalacji dystrybutora cieczy (HD-S02)

HD-S02 to kratowy ogranicznik warstwy, który działa jako podpora dla nasadki strukturalnej i urządzenia poziomującego dla dystrybutora cieczy.