Rozdzielacz pary


V. Dozownik przepływu / Dozownik przepływu wrzejącego (FDT)

5.1 Dystrybutor rurowego typu (FDT-P)

Liquid Only Feed Inlet (FDT-P01)

A. Dozownik cieczy (FDT-P01)

Rury dolne dozujące FDT-P01 zapewniają lepszą dystrybucję płynu.

Flashing Feed Pipe (FDT-P02)

B. Dozownik dla przepływu wrzejącego (FDT-P02)

FDT-P02 zapewnia rozdzielenie na dwie fazy. Przegrody na dole oddzielają ciecz i parę.

Lateral Pipe Vapor Distributor (FDT-P03)

C. Rozdzielacz pary z rurami krzyżowymi (FDT-P03)

FDT-P03 jest przeznaczony do dostarczania pary na dnie kolumny lub do dostarczania pary dla mieszania z parą z kolumny.

Pipe Vapor Distributor with Baffle (FDT-P04)

D. Dystrybutor pary typu rurowego z przegrodą (FDT-P04)

FDT-P04 zapewnia wymaganą separację dzięki obecności górnych przegród na rurze. Dzięki temu para spada nadół.

5.2. Opływowy dystrybutor pierścieniowy pary (FDT-A)

Annular Vapor Feed Distributor with Tangential Feed (FDT-A01)

A. Opływowy rozdzielacz pierścieniowy pary z przepływem stycznym (FDT-A01)

Porywanie cieczy 0,1%, równomierny rozkład gazu, niski spadek ciśnienia, przepływ styczny; może być używany do dystrybucji wrzącej wody.

Streamline Annular Vapor Feed Distributor (FDT-A02)

B. Opływowy dozownik pierścieniowy pary (FDT-A02)

Porywanie cieczy 0,1%, równomierny rozkład gazu, niski spadek ciśnienia, przepływ promieniowy; może być używany do dystrybucji wrzącej wody.

 

5.3 Urządzenie z mostami dla przepływu wrzącego

Multilateral Gallery (FDT-G01)

A. Mostki wielokątne (FDT-G01)

FDT-G01 to podajnik z wielokątnymi mostami. Strumień składający się z dwóch faz przechodzi przez podajnik i wchodzi do mostów, gdzie gaz jest oddzielany od cieczy.

Circular Gallery (FDT-G02)

B. Mostki kołowe (FDT-G02)

FDT-G02 składa się z podajnika i okrągłych mostków. Strumień składający się z dwóch faz przechodzi przez podajnik i wchodzi do mostów, gdzie gaz jest oddzielany od cieczy.

 

5.4. Przegroda przy wejciu / dyfuzor (FDT-B)

 Baffle Type Diffuser (FDT-B01)

A. Dyfuzor z przegrodą (FDT-B01)

Przegroda w kształcie litery V dyfuzora FDT-B01 zmniejsza natężenie i szybkość przepływu wlotowego. Jego prosta konstrukcja pozwala skutecznie oddzielić przepływ, który składa się z 2 faz.

Multi-Baffle Type Diffuser (FDT-B02)

B. Wieloczęściowy dyfuzor (FDT-B02)

Wielodrogowe dyfuzory FDT-B02 zmniejszają natężenie oraz szybkość przepływu wlotowego. Dyfuzor skutecznie oddziela przepływ składający się z 2 faz i zapewnia bardziej równomierny rozkład.

 

5.5. Dystrybutor łopatkołego typu (FDT-V)

Vane Type Vapor Feed Distributor (FDT-V01)

Dozownik parowy typu łopatkowego (FDT-V01)

Skutecznie zmniejsza natężenie przepływu na wlocie, zapobiega przedostawaniu się cieczy i cząstek twardych do strumienia gazu, zapobiega ponownemu porywaniu wcześniej zebranej cieczy; służy również do dystrybucji strumieni wrzących.