Wewnętrzne urządzenie kolumn


Внутренние устройства колонн весьма разнообразны. Наиболее распространены колонны, у которых внутренняя насадка выполнена в виде тарелок EDV.

Все внутренние устройства колонны (тарелки, распределители и т.п.) выполняет из легированной стали. Это обеспечивает достаточную коррозионную стойкость аппарата.

 

ДП «БТС-ИНЖИНИРИНГ» осуществляет разработку и проектирования внутренних компонентов колонн.

 

I. Rozdzielacz cieczy (dystrybutory/redystrybutory)

1.1 Żłobkowany dozownik cieczy (LDT – T)

 Желобчатый распределитель с улучшенными отбойными перегородками  (LDT-T01)

A.Żłobkowany rozdzielacz z ulepszonymi przegrodami ogrodzeniowymi (LDT-T01)

Otwory w ścianach bocznych, z jednej lub dwóch stron. LDT-T01 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T01R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

Желобчатый распределитель  с поперечными трубками (LDT-T02)

B.Żłobkowany rozdzielacz z rurami krzyżowymi (LDT-T02)

Otwory w ścianach bocznych, z jednej lub dwóch stron. LDT-T02 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T02R) lub z oddzielnym kolektorem cieczy.

Желобчатый распределитель с отверстиями в несущих пластинах (LDT-T03)

C.Żłobkowany rozdzielacz z otworami w płytkach łożyskowych (LDT-T03)

LDT-T03 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T03R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

Желобчатый распределитель с оросительными трубками и тройной системой распределения (LDT-T04)

D.Żłobkowany rozdzielacz z rurami irygacyjnymi i potrójnym systemem dystrybucji (LDT-T04)

Używany z bardzo małymi przepływami cieczy.
LDT-T04 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T04R) lub z oddzielnym kolektorem cieczy.

Желобчатый распределитель  с затворами (LDT-T05)

E.Dozownik żłobkowany z zamknięciami (LDT-T05)

Ma nacięcia w kształcie litery V lub otwory w ścianach bocznych; stosowany w systemach z intensywnymi opadami atmosferycznymi. LDT-T05 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T05R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

 
 
 

1.2 Dystrybutor / redystrybutor kanału (LDT-C)

Channel Distributor with Base Orifices (LDT-C01)

A.Rozdzielacz kanałowy z otworami w płytkach łożyskowych (LDT-C01)

Główne rynny i rynny obwodowe są połączone, aby zapewnić jednolity przepływ krzyżowy i zmniejszyć wysokość kolumny.

Channel Redistributor with Base Orifices (LDT-C01R)

A-1. Rozdzielacz kanałowy z otworami w płytkach łożyskowych (LDT-C01R)

LDT-C01R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy.

Pokrywa pomiędzy kanałami obwodowymi i uszczelką ścienną może gromadzić i rozprowadzać płyn pochodzący z górnych płyt, jak również tworzyć kanały dla pary.

Channel Distributor with Lateral Tubes (LDT-C02)

B. Rozdzielacz kanałowy z rurami krzyżowymi (LDT-C02)

LDT-C02 jest jednostopniowym rozdzielaczem, który zapewnia łatwy przepływ płynu przez boczne rury.

Główne rynny i rynny obwodowe są połączone, aby zapewnić jednolity przepływ krzyżowy i zmniejszyć wysokość kolumny.

Channel Redistributor with lateral tubes (LDT-C02R)

B-1. Dystrybutor kanałowy z rurami krzyżowymi (LDT-C02R)

LDT-C02R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy.

Pokrywa pomiędzy kanałami obwodowymi i uszczelką ścienną może gromadzić i rozprowadzać płyn pochodzący z górnych płyt, jak również tworzyć kanały dla pary.

Integral Channel Distributor with Base Orifices (LDT-C03)

C. Jednoczęściowy rozdzielacz kanałów z otworami w płytach nośnych (LDT-C03)

Główne rynny i rynny obwodowe są połączone, aby zapewnić jednolity przepływ zwrotny.

Model LDT-C03 może być stosowany jako redystrybutor między warstwami (Model LDT-C03R), i w małych kolumnach zwykle jest instalowany razem z kolektorem cieczy typu LCT-V.

Integral Channel Distributor with Lateral Tubes (LDT-C04)

D. Jednoczęściowy rozdzielacz kanałów z rurami krzyżowymi (LDT-C04)

Model LDT-C04 może być używany jako redystrybutor między warstwami.

(Model LDT-C04R) oraz w małych kolumnach jest zwykle instalowany razem z kolektorem cieczy typu LCT-V.

 Channel Distributor with Weirs (LDT-C05)

E. Rozdzielacz kanałowy z bramkami (LDT-C05)

Przelewy w kształcie litery V w ścianach bocznych, stosowane w systemach z intensywnym formowaniem opadów.

Model LDT-T05 może być używany jako redystrybutor między warstwami (model LDT-T05R) lub z oddzielnym rozdzielaczem cieczy.

 

1.3 Dystrybutor płaski / redystrybutor (LDT-D)

Deck Distributor with Rectangular Risers (Bottom Orifices) (LDT-D01)

A. Dozownik powierzchniowy z prostokątnymi płytkami (otwory w dół) (LDT-D01)

Otwory znajdują się na dolnej płycie, na której znajdują się prostokątne szklanki do gazu.

Deck Redistributor with Rectangular Risers (Base Orifices) (LDT-D01R)

A-1. Powierzchniowy redystrybutor z prostokątnymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-D01R)

Model LDT-D01R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Deck Distributor with Round Risers (Base Orifices) (LDT-D02)

B. Powierzchniowy dozownik z okrągłymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-D02)

Otwory znajdują się na dolnej płycie, na której znajdują się okrągłe szklanki do gazu.

Deck Redistributor with Round Risers (Base Orifices) (LDT-D02R)

B-1. Płaski dozownik z okrągłymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-D02R)

Model LDT-D02R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Deck Distributor with Rectangular Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-D03)

C. Płaski dozownik z prostokątnymi kubkami (boczne otwory i rury irygacyjne) (LDT-D03)

Model LDT-D03 jest używany z dużym zakresem regulacji obciążenia. Otwory znajdują się na kubkach gazowych naprzeciwko rur irygacyjnych.

Deck Redistributor with Rectangular Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-D03R)

C-1. Powerzchniowy redystrybutor z kubkami prostokątnymi (otwory boczne i rury nawadniające) (LDT-D03R)

Model LDT-D03R jest używany z dużym zakresem regulacji obciążenia. Może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Deck Distributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-D04)

D. Płaski dozownik z okrągłymi kubkami (boczne otwory i rurki do nawadniania) (LDT-D04)

Otwory znajdują się na rurach irygacyjnych.

Deck Redistributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes ) (LDT-D04R)

D-1. Powerzchniowy redystrybutor z kubkami prostokątnymi (otwory boczne i rury nawadniające) (LDT-D04R)

Model LDT-D04R może być używany jako redystrybutor bez kolektora cieczy. Szklanki do gazu są wyposażone w nasadki do zbierania płynów.

Dispersed Phase Distributor with Rectangular Risers and Packing Support (LDT-D05)

E. Rozdzielacz fazy rozproszonej z prostokątnymi kubkami i podporą do dyszy (LDT-D05)

Otwory znajdują się na płycie nośnej, wyposażonej w prostokątne szklanki do fazy ciągłej. Model LDT-D05 jest powszechnie stosowany w kolumnie ekstrakcyjnej.

 
 
 

1.4 Dystrybutor / redystrybutor w kształcie kubka (LDT-P)

Pan Distributor with Round Risers (Base Orifices) (LDT-P01)

A. Dozownik w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P01)

Otwory znajdują się na płycie nośnej, na której są umieszczone okrągłe szklanki do fazy dyspersji. LDT-D05 jest zwykle stosowany w kolumnie ekstrakcyjnej.

Pan Redistributor with Round Risers (Base Orifice ) (LDT-P01R)

A-1. Redystrybutor w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P01R)

Model LDT-P01R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodny z dystrybutorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with Rectangular Risers (Base Orifices) (LDT-P02)

B. Dozownik w kształcie kubka z prostokątnymi kubkami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P02)

Otwory znajdują się w dolnej części kubka, wyposażone w prostokątne szklanki do gazu. Aby uniknąć przecieków, możliwe jest utworzenie przejścia dla przepływu cieczy między szklankami gazowymi a wewnętrzną ścianą kubka.

Pan Redistributor with Rectangular Risers (Base Orifices) (LDT-P02R)

B-1. Redystrybutor w kształcie kubka z prostokątnymi szklankami (otwory w płycie nośnej) (LDT-P02R).

Model LDT-P02R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodny z kolektorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P03)

C. Dozownik w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rurki irygacyjne) (LDT-P03)

Otwory znajdują się na rurach irygacyjnych. Aby uniknąć przecieków, możliwe jest utworzenie przejścia dla przepływu cieczy między kubkami gazowymi a wewnętrzną ścianą kubka.

Pan Redistributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P03R)

C-1. Redystrybutor w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rury irygacyjne) (LDT-P03R)

Model LDT-P03R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodne z kolektorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with Rectangular Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P04)

D. Dozownik w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rurki irygacyjne) (LDT-P04)

Otwory znajdują się na ścianach szklanek dla gazów pionowo do rur irygacyjnych. Aby uniknąć przecieków, możliwe jest utworzenie przejścia dla przepływu cieczy między kubkami gazowymi a wewnętrzną ścianą misy.

Pan Redistributor with Round Risers (Side Orifices with Drip Tubes) (LDT-P04R)

D-1. Redystrybutor w kształcie kubka z okrągłymi szklankami (boczne otwory i rurki irygacyjne) (LDT-P04R)

Model LDT-P04R jest wyposażony w kubki gazowe z nasadkami, zgodny z kolektorem cieczy model LCT-W01.

Pan Distributor with V-notched Risers (LDT-P05)

E. Dozownik w kształcie kubka z szklankami z przelewami w kształcie litery V (LDT-P05)

Model LDT-P05 jest stosowany w systemach o wysokim poziomie zanieczyszczenia. Przez szklanki z przelewem w kształcie litery V przechodzi zarówno ciecz jak i gaz.

 
 
 

1.5 Rozdzielacz rurkowego typu (LDT-PP)

Lateral Pipe with Orifices (LDT-PP01)

A. Rurociąg dystrybucyjny z otworami (LDT-PP01)

Model LDT-PP01 jest często stosowany w podawaniu cieczy pod ciśnieniem.

Spider Pipe with Orifices (LDT-PP02)

B. Rurociąg pajękopodobny dystrybucyjny z otworami (LDT-PP02)

Model LDT-PP02 jest często stosowany w przypadku podaniu cieczy pod ciśnieniem. Możliwa jest istnienie dużej ilości wylotów z otworami. Model LDT-PP02 jest zwykle stosowany do rozproszonego rozkładu faz w kolumnie ekstrakcyjnej.

Annular Pipe with Orifices (LDT-PP03)

C. Rurociąg dystrybucyjny w kształcie pierścienia z otworami (LDT-PP03)

Model DT-PP03 jest często używany pod ciśnieniem. Otwory znajdują się poniżej rurociągu w kształcie pierścienia.

Tubular Distributor (LDT-PP04)

D. Dystrybutor rurowy (LDT-PP04)

Najpierw ciecz wpada do rurowego pudełka, z którego jest rozprowadzana do wychodzących rur. Ciecz przechodzi przez otwory w rurach.

Quadrate Pipe Distributor (LDT-PP05)

E. Prostokątny dozownik rurowy (LDT-PP05)

Model LDT-PP05 jest powszechnie stosowany w procesach ekstrakcji.

 
 
 

1.6 Dozownik rozpylacza (LDT-S)

Spray Nozzle Distributor (LDT-S01)

A. Dozownik rozpylacza (LDT-S01)

Model LDT-S01 to dozownik rurowy z opadającymi rurkami i rozpylaczami.

Shower Pipe Distributor (LDT-S02)

B. Dystrybutor prysznicowy (LDT-S02)

Model LDT-S02 to rozdzielacz rurowy wyposażony w pojedynczą rurę prysznicową.

 
 

1.7 Redystrybutor (LDT-W)

Wall Wiper Liquid Re-Distributor (LDT-W01R)

A. Redystrybutor (LDT-W01R)

Model LDT-W01R jest używany między warstwami nasadki jako redystrybutor w kolumnach o małej średnicy.

 
 
 

II. Жидкостные коллекторы (LCT)

2.1 Желобчатый жидкостный коллектор (LCT-T)

Trough Liquid Collector (LCT-T) (LCT-T01)

A. Желобчатый жидкостный коллектор (LCT-T) (LCT-T01)

Модель LCT-T устойчива к растяжению при нагреве и сокращению при охлаждении. Также она устраняет необходимость в сварке на месте установки. Она может использоваться для полного или частичного отвода и/или для подачи на распределитель жидкости, находящийся ниже.

 
 
 

2.2 Жидкостный коллектор нижней тарелки (LCT-C)

Chimney Tray Liquid Collector with Rectangular Riser (LCT-C01)

А. Жидкостный коллектор нижней тарелки с прямоугольными стаканами (LCT-C01)

Прямоугольные стаканы для газа с колпачками применяются для распределения газа и сбора жидкости. Жидкость отводится с боковой сливной трубки.

Chimney Tray Liquid Collector with Rectangular Riser and Main Trough (LCT-C02)

D. Коллектор для жидкости нижней тарелки с прямоугольными стаканами и главным желобом (LCT-C04)

Прямоугольные стаканы для газа с колпачками применяются для распределения газа и сбора жидкости. Жидкость отводится с центрального желоба.

Chimney Tray Liquid Collector with Round Riser (LCT-C03)

C. Жидкостный коллектор для дымохода с круглым райзером (LCT-C03)

Газовые стояки с круглыми крышками используются для распределения газа и сбора жидкости. Жидкость вытягивается из бокового поддона.

Chimney Tray Liquid Collector with Round Riser and Main Trough (LCT-C04)

D. Коллектор для жидкости из лотка для дымохода с круглым подъёмником и основным желобом (LCT-C04)

Газовые стояки с круглыми крышками используются для распределения газа и сбора жидкости. Жидкость вытягивается из центрального желоба.

2.3 Жалюзийный коллектор (LCT-V)

Chevron liquid collector with Annular Trough (LCT-V01)

А. Жалюзийный коллектор для жидкости с кольцевым желобом (LCT-V01)

Жидкость поступает через пластинки, которые находятся под наклоном, и перетекает через кольцевой канал, что позволяет уменьшить перепад давления и устранить необходимость сварки на месте.

Может использоваться для полного или частичного отвода жидкости и/или подачи жидкости на распределитель с кольцевого канала, находящегося ниже и приваренного к стенке колонны.

Chevron Liquid Collector with Center Trough (LCT-V02)

В. Жалюзийный коллектор для жидкости с центральным желобом (LCT-V02)

Жидкость поступает через пластинки, которые находятся под наклоном, и попадает в центральный желоб.

Модель LCT-V02 позволяет уменьшить перепад давления и устранить необходимость сварки на месте.

Используется для полного или частичного отвода жидкости и/или подачи жидкости на распределитель с центрального канала, находящегося ниже и приваренного к стенке колонны.

 

2.4 Жидкостный коллектор (LDT-W)

Wall Wiper Liquid Collector (LCT-W01)

А. Жидкостный коллектор (LDT-W01)

LCT-W01 принимает поток жидкости, проходящий по стенке колонны

 
 
 

III. Kraty zaciskowe (HD)

3.1 Kraty zaciskowe dla nasypowej nasadki (HD-R)

Hold Down Grid for Radom Packing (Attached to the Column) (HD-R01)

A. Kraty zaciskowe dla nasypowej nasadki (HD-R01)

HD-R01 jest rodzajem kratownicy ogranicznika warstwy nasadki, który jest zamontowany do korpusu urządzenia kolumny.

Hold Down Grid for Random Packing Assembled with Liquid Distributor (HD-R02)

B. Kratka zaciskowa dla nasadek zbiorczych, zamontowana na dystrybutorze cieczy (HD-R02)

HD-R02 jest kratowym ogranicznikiem warstwy nasadki, który jest zamontowany na dozowniku cieczy.

Hold Down Grid for Radom Packing for A Small Column (HD-R03)

C. Kratka dociskowa dla nasadek zbiorczych dla urządzenia kolumny o małej średnicy (HD-R03)

HD-R03 jest rodzajem kratownicy ogranicznika warstwy nasadki, który jest zamontowany na dystrybutorze cieczy lub przymocowany do korpusu aparatu kolumnowego.

3.2 Kratki ciśnieniowe do nasadek konstrukcyjnych (HD-S)

Hold Down Grid Conjunct with Liquid Distributor or Attached to the Column (HD-S01)

A. Kratka dociskowa zamontowana na dystrybutorze cieczy lub przymocowana do korpusu kolumny (HD-S01)

HD-S01 to krata typu ogranicznika warstwy nasadki, która jest zamontowana na rozdzielaczu cieczy lub przymocowana do korpusu aparatu kolumnowego.

Structured Packing Hold Down Grid with Liquid Distributor Support (HD-S02)

B. Krata dociskowa dla nasadki strukturalnej, z możliwością instalacji dystrybutora cieczy (HD-S02)

HD-S02 to kratowy ogranicznik warstwy, który działa jako podpora dla nasadki strukturalnej i urządzenia poziomującego dla dystrybutora cieczy.

 

IV. Podpory dla nasadek (PST)

4.1 Podpory dla nasadek strukturalnych (PST-S)

Grid Type Packing Support (PST-S01)

A. Podpora dla nasadek kratowych (PST-S01)

Model PST-S01 to podpora kratowa zamontowana na spawanych wspornikach. Charakteryzuje się dużą sekcją przepustowości (około 97% wolnej powierzchni) dla przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia.

Grid Type Packing Support for Small Column (PST-S02)

B. Podpora dla nasadek kratowych dla kolumn o małej średnicy (PST-S02)

Model PST-S02 to podpora kratowa zamontowana na pionowym pierścieniu wsporczym w aparacie kolumnowym o małej średnicy. Charakteryzuje się dużą sekcją przepustowości (około 97% wolnej powierzchni) dla przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia.

4.2 Płyty do wtrysku gazu do dyszy zbiorczej (PST-R)

Hump Type Packing Support (PST-R01)

A. Podpora nasadki płyty falistej (PST-R01)

Model PST-R01 stanowi podporę dla nasadki wykonanej z płyty falistej, która umożliwia przechodzenie gazu i cieczy przez jej ściany pod kątem. Charakteryzuje się dużym przekrojem przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia. Ponadto zapobiega wyciekom z nasadki zbiorczej.

Corrugated Plate Type Packing Support (PST-R02)

B. Podpora nasadki płyt falistych (PST-R02)

Model PST-R02 jest podporą dla nasadki z falistej płyty, która umożliwia przechodzenie gazu i cieczy przez falistą płytę pod kątem. Charakteryzuje się dużym przekrojem przepływu gazu i cieczy bez znacznego spadku ciśnienia.

Subway Grating Type Support (PST-R03)

C. Podpora dwuwarstwowa typu siatkowego (PST-R03)

Model PST-R03 to podpora typu siatkowego, która ma górną warstwę siatki, aby uniknąć wycieków z podpory zbiorczej.

Grid type packing support (PST-R04)

D. Podpora typu siatkowego (PST-R04)

Model PST-R04 to podpora typu kratowego, który ma górną warstwę siatki, aby uniknąć wycieków z podpory zbiorczej. Używany w kolumnach o małych średnicach.


V. Dozownik przepływu / Dozownik przepływu wrzejącego (FDT)

5.1 Dystrybutor rurowego typu (FDT-P)

Liquid Only Feed Inlet (FDT-P01)

A. Dozownik cieczy (FDT-P01)

Rury dolne dozujące FDT-P01 zapewniają lepszą dystrybucję płynu.

Flashing Feed Pipe (FDT-P02)

B. Dozownik dla przepływu wrzejącego (FDT-P02)

FDT-P02 zapewnia rozdzielenie na dwie fazy. Przegrody na dole oddzielają ciecz i parę.

Lateral Pipe Vapor Distributor (FDT-P03)

C. Rozdzielacz pary z rurami krzyżowymi (FDT-P03)

FDT-P03 jest przeznaczony do dostarczania pary na dnie kolumny lub do dostarczania pary dla mieszania z parą z kolumny.

Pipe Vapor Distributor with Baffle (FDT-P04)

D. Dystrybutor pary typu rurowego z przegrodą (FDT-P04)

FDT-P04 zapewnia wymaganą separację dzięki obecności górnych przegród na rurze. Dzięki temu para spada nadół.

5.2. Opływowy dystrybutor pierścieniowy pary (FDT-A)

Annular Vapor Feed Distributor with Tangential Feed (FDT-A01)

A. Opływowy rozdzielacz pierścieniowy pary z przepływem stycznym (FDT-A01)

Porywanie cieczy 0,1%, równomierny rozkład gazu, niski spadek ciśnienia, przepływ styczny; może być używany do dystrybucji wrzącej wody.

Streamline Annular Vapor Feed Distributor (FDT-A02)

B. Opływowy dozownik pierścieniowy pary (FDT-A02)

Porywanie cieczy 0,1%, równomierny rozkład gazu, niski spadek ciśnienia, przepływ promieniowy; może być używany do dystrybucji wrzącej wody.

 

5.3 Urządzenie z mostami dla przepływu wrzącego

Multilateral Gallery (FDT-G01)

A. Mostki wielokątne (FDT-G01)

FDT-G01 to podajnik z wielokątnymi mostami. Strumień składający się z dwóch faz przechodzi przez podajnik i wchodzi do mostów, gdzie gaz jest oddzielany od cieczy.

Circular Gallery (FDT-G02)

B. Mostki kołowe (FDT-G02)

FDT-G02 składa się z podajnika i okrągłych mostków. Strumień składający się z dwóch faz przechodzi przez podajnik i wchodzi do mostów, gdzie gaz jest oddzielany od cieczy.

 

5.4. Przegroda przy wejciu / dyfuzor (FDT-B)

 Baffle Type Diffuser (FDT-B01)

A. Dyfuzor z przegrodą (FDT-B01)

Przegroda w kształcie litery V dyfuzora FDT-B01 zmniejsza natężenie i szybkość przepływu wlotowego. Jego prosta konstrukcja pozwala skutecznie oddzielić przepływ, który składa się z 2 faz.

Multi-Baffle Type Diffuser (FDT-B02)

B. Wieloczęściowy dyfuzor (FDT-B02)

Wielodrogowe dyfuzory FDT-B02 zmniejszają natężenie oraz szybkość przepływu wlotowego. Dyfuzor skutecznie oddziela przepływ składający się z 2 faz i zapewnia bardziej równomierny rozkład.

 

5.5. Dystrybutor łopatkołego typu (FDT-V)

Vane Type Vapor Feed Distributor (FDT-V01)

Dozownik parowy typu łopatkowego (FDT-V01)

Skutecznie zmniejsza natężenie przepływu na wlocie, zapobiega przedostawaniu się cieczy i cząstek twardych do strumienia gazu, zapobiega ponownemu porywaniu wcześniej zebranej cieczy; służy również do dystrybucji strumieni wrzących.

 

VI. Eliminatory mgły (DEM)

6.1 Opływowy eliminator mgły typu łopatkowego (DEM-SV)

Streamline Vane Type Demister (DEM-SV)

Specjalna konstrukcja i obróbka powierzchni pozwalają na zwiększenie specyficznego obszaru łopatek modelu DEM-SV.

Opływowe łopatki zmieniają kierunek przepływu pary i cieczy.

Osiągnięto lepszy rozdział mgły i gazu przez odwirowanie przy niskim spadku ciśnienia.

6.2 Eliminator mgły typu siatkowego(DEM-M)

Mesh Type Demister (DEM-M)

Jest najbardziej skuteczny do zaparowywania. Dostosowuje się do systemu czyszczenia. Gama modeli jest prezentowana w modelach w wykonaniu standardowym (DEM-M01), wysokoskutecznym (DEM-M02) i modelach o wysokiej wydajności (DEM-M03) dla różnych potrzeb produkcyjnych.