Kolumna frakcjonująca


 

BTS-ENGINEERING oferuje projektowanie, konstruowanie, montaż, rozruch i automatyzacje instalacji destylacyjnych i rektyfikacyjnych oraz wymienników ciepła według wymagań technicznych zleceniodawcy.

Jesteśmy w stanie wyprodukować standardowe jak również nie standardowe urządzenia dla wszystkich branży gospodarki według dokumentacji projektowej zleceniodawcy lub według dokumentacji, opracowanej przez nasze przedsiębiorstwo na podstawie określenia wymagań zleceniodawcy, uwzględniając nowoczesne technologie budowlane.

Колонна бражная