Kolumna rektyfikacyjna


BTS-ENGINEERING oferuje projektowanie, konstruowanie, montaż i rozruch kolumny rektyfikacyjnej według wymagań technicznych zleceniodawcy.

Kolumna rektyfikacyjna jest zaprojektowana dla rozdzielania (separacji) roztworów, których składniki mają różną temperature wrzenia. Kolumna takiego typu ma kształt pionowego cylindra z urządzeniami w środku, którzy zapewniają odpowiednio dużą powierzchnię kontaktu oparów i cieczy (półki, wypełnienia).

Tryb działania kolumny rektyfikacyjnej:>

Pary cieczy destylowanej są podawane w kolumne rektyfikacyjną. One podnoszą się z dołu, a ciesz, która została skroplona na górnej części w chłodnicy, spływa w dół.
W przypadku gdy produkt zawiera dwa składniki, produktami końcowymi będą destylat, odbierany z górnej części kolumny i ciecz wyczerpana (składnik, który spływa z dolnej części kolumny).

Rektyfikacyjne kolumny przemysłowe mogą sięgać 60 m i mieć około 6 m średnicy. Półki i wypełnienia w kolumnach rektyfikacyjnych stosowane są na zasadzie urządzeń kontaktowych. Wypełnienia, które znajdują się wewnątrz kolumny mogą mieć różne kształty i być wykonane z metalu, ceramiki lub szkła. Skroplenie odbywa się na powierzchni tych elementów.

Projektowanie. Kolumna rektyfikacyjna.


Półki

PÓŁKI ZAWOROWE DLA APARATÓW KOLUMNOWYCH

więcej >>