Kolumna destylacyjna


Kolumna destylacyjna. W instalacjach do destylacji i rektyfikacji zadanie kolumny destylacyjnej polega na odpędzaniu spirytusu z zacieru odfermentowanego (brzeczki) z pogonami i niedogonami etanolu, innymi słowami oddzielaniu składników lotnych zacieru od składników nielotnych. Zacier (brzeczka), pozbawiony składników lotnych, jest odprowadzany z dolnej części kolumny w postaci wywaru gorzelnianego. Substancje ekstraktywne, cząstki zawieszone, znaczna część wody oraz niedogonów są z niego usuwane. Część zacieru ze składnikami lotnymi, zawierająca alkohol etylowy, wodę i zanieczyszczenia lotne jako destylat zasila kolumne epiuracyjną.

Praca kolumny destylacyjnej bardzo zależy od temperatury przy której zacier jest podawany na półke zasiłaną. Zazwyczaj, zacier w podgrzewaczu nie jest ogrzewany do temperatury wrzenia, dlatego na półce zasilanej odbywa się skroplenie parów wodno-spirytusowych i na skutek ciepła, które uwalnia się pod czas skroplenia, zacier jest doprowadzany do wrzenia.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje projektowanie, konstruowanie, montaż, rozruch i automatyzacje instalacji destylacyjnych i rektyfikacyjnych oraz wymienników ciepła według wymagań technicznych zleceniodawcy.

Jesteśmy w stanie wyprodukować standardowe jak również nie standardowe urządzenia dla wszystkich branży gospodarki według dokumentacji projektowej zleceniodawcy lub według dokumentacji, opracowanej przez nasze przedsiębiorstwo na podstawie określenia wymagań zleceniodawcy, uwzględniając nowocesne technologie budowlane.

Projektowanie. Kolumna destylacyjna.


Półki

PÓŁKI ZAWOROWE DLA APARATÓW KOLUMNOWYCH
Półki rektyfikacyjne oraz półki zaworowe stosowane są w aparatach kolumnowych, którzy pracują pod próżnią i nadciśnieniem do 0,6 MPa (6 kG/cm2) w instalacjach przemysłu rafineryjnego petrochemicznego i innych.

więcej >>

Wypełnienia

PIERŚCIENIE RASCHIGA I PIERŚCIENIE PALLA
Pierścienie Raschiga i Palla są szeroko stosowanym wypełnieniem aparatów kolumnowych, które jest przeznaczone dla procesów wymiany ciepła i masy w chemicznym i innych przemysłach.

więcej >>