Kolumna epiuracyjna


BTS-ENGINEERING oferuje projektowanie, konstruowanie, montaż, rozruch i automatyzacje instalacji destylacyjnych i rektyfikacyjnych.

Jesteśmy w stanie wyprodukować standardowe jak również nie standardowe urządzenia dla wszystkich branży gospodarki według dokumentacji projektowej zleceniodawcy lub według dokumentacji, opracowanej przez nasze przedsiębiorstwo na podstawie określenia wymagań zleceniodawcy, uwzględniając nowoczesne technologie budowlane.

KOLUMNA EPIURACYJNA jest przeznaczona dla oddzielania bardziej lotnych zanieczyszczeń z destylatu zacieru. Zanieczyszczenia bardziej lotne (tzw. przedgony) odbierane są w postaci destylatu kolumny epiuracyjnej i usuwane są z cyklu przemysłowego lub skierowane są do kolumny eterycznej. Ilość odbieranego przedgonu w produkcji spirytusu klasy Lux wynosi 4 ...8% od otzrymania produktu handlowego, ponadto objętość alkoholu etylowego w przedgonie wynosi więcej niż 90%.

Dla poprawy skuteczności usuwania składników bardziej lotnych i jednocześnie zmniejszenia zużycia energii na etapie epiuracji, kolumna epiuracyjna powinna mieć 60...70 półek (przy wydajności półki ~0,5). Proponujemy zastosowanie wypełnionych kolumn epiuracyjnych lub kolumn z łącznonymi typami wypełnienia: dolna część (39 półek) – półkowa, gorna część – wypełniona. Efektywność wzmacniającej wypełnionej części kolumny – 8...10 półek teoretycznych co jest równowarte 16...20 półkam.

Projektowanie. Kolumna epiuracyjna


Półki

PÓŁKI ZAWOROWE DLA APARATÓW KOLUMNOWYCH
Półki rektyfikacyjne oraz półki zaworowe stosowane są w aparatach kolumnowych, którzy pracują pod próżnią i nadciśnieniem do 0,6 MPa (6 kG/cm2) w instalacjach przemysłu rafineryjnego petrochemicznego i innych.

więcej >>

Wypełnienia

PIERŚCIENIE RASCHIGA I PIERŚCIENIE PALLA
Pierścienie Raschiga i Palla są szeroko stosowanym wypełnieniem aparatów kolumnowych, które jest przeznaczone dla procesów wymiany ciepła i masy w chemicznym i innych przemysłach.

więcej >>