Spiralne wymienniki ciepła Pompy chemiczne Uszczelnienia czołowe pompy-dawkowniki

Рейтинг@Mail.ru

www.bts.net.ua

Realizacje


Modernizacja kolumny próżniowej z zastosowaniem wypełnienia strukturalnego

Zleceniodawca: Rafineria ropy naftowej

Nazwa kolumny:  Kolumna próżniowa

Średnica kolumny: 8200 mm

Problemy produkcyjne:
Z powodu zastosowania zwykłych półek w kolumnie, pojawiły sie niektóre problemy, miedzy innymi: niska wydajność, duży spadek ciśnienia, mała ilość odbieranych frakcji ropy i szeroki zakres frakcji. Oprócz tego, kolor ciężkiej frakcji ropy był głęboki, a zawartość osadu wysoka.

Wyniki modernizacji:
Spadek ciśnienia między górą a częściu odpędzającej zmniejszył się do mniej niż 20 mm Hg przy wydajności projektowej oraz polączenie wszystkich linii bocznych stawał bardziej wąskim. Kolor i zawartość pozostałości koksowejfrakcji ciężkiej są znacznie ulepszone. Frakcja lekka 500°C została obniżona z 7% do 4% w pozostałości próżniowej.

Вакуумная колонна масляного типа
 więcej >>   

Modernizacja instalacji destylacji atmosferycznej (CDU) z zastosowaniem wypełnienia strukturalnego oraz wysokoefektywnych półek ADV (EDV)

Zleceniodawca: Rafineria ropy naftowej

Nazwa kolumny: instalacja destylacji atmosferycznej

Średnica kolumny: 4800 mm


Problemy produkcyjne:

Poprzednie półki instalacji nie zadawalniały potrzeby klientów z powodu małej elastyczności. Spadek ciśnienia stał sie przyczyną dużego przepływu pary i wyjścia małej ilości frakcji lekkich.


Wyniki modernizacji:

Zmodernizowana część instalacji w której były zastosowane wypełnienia posiada większą elastyczność eksploatacyjną i lepsze wyniki rektyfikacji. Maksymalny poziom wydajności został podwyższony o 15 %. Oddzielanie frakcji lekkich wzrosło o 0,5% na bazie surowej ropy naftowej. Wyrażnie zmniejszyło się miszanie frakcji bocznych. Po modernizaji początkowa temperatura wrzenia trzeciej bocznej frakcji została podwyższona o 33°С.

Атмосферная колонна
 więcej >>   

Реконструкция фракционной колонны (д. 3000мм) с применением клапанных тарелок EDV™ увеличивает производительность на 50%

Заказчик: Нефтеперерабатывающий завод

Наименование колонны: Фракционная колонна

Диаметр колонны: 3000mm

Проблемы производства:
Повышение цены пропилена на рынке потребовало от завода увеличения производства пропилена из сжиженного газа (LPG). Улучшение работы депропиленовой колонны (De-C3) и пропилено-фракционной колонны С3 являлось ключевой проблемой для увеличения производства завода.

Результаты реконструкции:
Производительность установки (LPG) после реконструкции достигла 300,000 тонн в год, т. е. на 10% больше, чем проектная производительность, расчетное значение, установленное в контракте. Потребитель нисколько не увеличит производительности установки из-за ограничения от мощности  теплообменников.
Значительно  возрос КПД фракционной колонны С3 после реконструкции, повысилась чистота пропана и пропилена при уменьшении отношения циркуляционного   орошения. Увеличился выход пропилена установки от 90% до 95%.

Фракционная колонна
 Подробнее >>   
© 2005- 2019 BTS. Development by Freesia 2008.