Przepływomierz


katalog > Oprzyrządowanie > Przepływomierz

 

OPTISWIRL 4070 - dwuprzewodowy przepływomierz wirowy
OPTIGAS - przepływomierz masowy
OPTIMASS - przepływomierz masowy
OPTISWIRL 4070 - двухпроводный вихревой расходомер
OPTIGAS - массовый расходомер
OPTIMASS - массовый расходомер

 

TIDALFLUX - elektromagnetyczny przepływomierz
OPTIFLUX - elektromagnetyczny przepływomierz
WATERFLUX - elektromagnetyczny przepływomierz
OPTISWIRL 4070 - двухпроводный вихревой расходомер
OPTIFLUX - электромагнитный расходомер
WATERFLUX - электромагнитный расходомер

 

FLOMID - elektromagnetyczny przepływomierz
FLOMAT - elektromagnetyczny zatapialny przepływomierz
DK 32_34_37 - miniaturowy rotametry w całości z metalu
FLOMID - электромагнитный расходомер
 FLOMAT - электромагнитный расходомер погружной
DK 32_34_37 - миниатюрные ротаметры цельнометаллические

 

DK 46_47_48_800 - miniaturowy rotametry ze stożkiem szklanym
H 250 - rotametr z rurą z metalu
VA 40 - stożkowy rotametr szklaną rurką
DK 46_47_48_800 - миниатюрные ротаметры со стеклянным конусом
H 250 - ротаметр с металлической трубкой
VA 40 - ротаметр с конической стеклянной трубкой

 

SC250 - rotametr z metalewą rurą
6001/6002 - rotametr z szklaną rurką
 
SC250 - ротаметр с металлической трубкой
H 250 - ротаметр с металлической трубкой